2. udskrivningskreds, kopibog, 1922-23

Rigsarkivet
KA-007
2. udskrivningskreds.
1884 - 1959
Kopibog
25.03. 1922 -05.09. 1923
11
Indhold:
Indeholder korte notater vedr. modtagne skrivelser om bl.a. mødeindkaldelser, betaling af bøder, tilladelser til at rejse til udlandet fra Indenrigsministeriet, militære og civile straffe., udeblivelser fra session, indkaldelser og genindkaldelser, vilkårbytning m.m.