2. udskrivningskreds, sessionsforehandlingsprotokol 1909 - 1927

Rigsarkivet
KA-007
2. udskrivningskreds
1860 - 1980
Sessionsforhandlingsprotokol
1909 - 1927
3
Indhold:
2 protokoller fra 1909 - 1918 og 1919 - 1927.
Indeholder blot en oversigt over, hvor og hvornår der er afholdt sessioner samt de embedsmænd, som har forestået sessionen.
Ingen oplysninger om de værnepligtige.