Orlogsværftet, Register over fast mandskab ved orlogsværftet og afdelinger

Rigsarkivet
0008
Forsvarskommandoen
Marinestaben
1909 - 1932
V. register over fast mandskab ved Orlogsværftet og afd.
1.
Indhold
De pågældende er indført på efternavn, fornavn og med angivelse af korps eller afdeling samt deres rullenr. og evt. stilling anført under bemærkninger.