Krigshospitalskassen, register til generalrulle over pensionister 1807 -1851

Rigsarkivet
474
Krigsministeriet
Krigshospitalskassen
1807 - 1851
Register til generalrulle over pensionister
1807 - 1851
10819
Indhold
Et register dækker perioden 1807 -35
Et andet perioden 1836 - 1851
De pågældende er indført på efternavn med henvisning til deres pensionsnummer.
Det ser det ud til, at det især er menige og underofficerer samt efterladte efter disse, som er indført.