Marinestaben, register over fast mandskab ved Orlogsværftet 1909-32

Rigsarkivet
0008
Forsvarskommandoen
Marinestaben
1909 - 1932
V. Register over fast mandskab ved Orlogsværftet og afd.
1-
Indhold:
Navneregister på efternavn med angivelse af korps eller afdeling, rullenummer og under bemærkninger pågældendes funktion.