Krigshospitalskassen, pensioner fra de militære fonde

Rigsarkivet
474
Krigsministeriet
Krigshospitalskassen
1770 - 1845
Modtagere af pensioner fra de militære fonde
10822

Indhold:
Tre protokoller (navneregistre).
1. Navneregister på efternavn, dækker perioden1809-47 hvoraf det fremgår, hvornår pensionen er bevilget, det årlige beløb samt evt. en anmærkning. Kun officerer. Indførslerne dækker årene 1809-16, 1841-47.
2. Løst navneregister. Dækker perioden 1816 -1845. Omfatter vartpenge (ventepenge) og pensioner med angivelse af navn, rang, dato for bevilling samt det årlige beløb.
3. Register fordelt på år fra 1827-1842 for modtagere af pension eller vartpenge med angivelse af navn, rang, bevillingsdato og det årlige beløb.

Det ser ud til at registrene dækker forskellige grupper af officerer.