Krigsministeriet, Krigshospitalskassen, modtagere af pensioner fra de militære fonde

Rigsarkivet
474
Krigsministeriet
Krigshospitalskassen
1770 - 1845
Modtagere af pensions fra de militære fonde
10821
Indhold:
Tre protokoller_
- Fortegnelse på de personer, som mød ekstra gage og tillæg af den militære fond og over forskud til pensionister, der er henlagte til skatkammeret. Indført på efternavn (1807-1816)
- Fortegenslse over personer som nyder ekstragade, vartpenge og pension af de militære fonde fra 1. janua 1802.
- Pensioner der udredes af Finanserne (statskasse). 1802-1818.
Omfatter alene officerer fra hær og flåde.
Små notater med angivelse af dato for bevilling af pensionen samt den årlige størrelse.