Krigshospitalskassen, pensioner fra de militære fonde

Rigsarkivet
474
Krigsministeriet
Krigshospitalskassen
1770 - 1845
Modtagere af pension fra de militære fonde
10820

Indhold:
Tre protokoller.
Modtagerne er indført efter regiment samt under efternavn.
Protokol 1 vedrører 1760- 1770 og omfatter officersenker og børn samt civile som modtager pension fra krigshospitalskassen eller af Landmilitæretatens pensionskasse med oplysninger om afdødes navn og rang, modtagerens fornavn(e), den årlige pension, hvor mange år manden har været i tjeneste, vurdering af hans pension, årsagen til ansøgningen om pension. Det fremgår ikke hvornår pensionen er bevilget.

Protokol 2 vedrører 1785-90 og er en fortegnelse over ekstra gage og tillæg samt vartpenge og pension, som afholdes af de danske militære pensionsfonds. Der findes et navneregister på efternavn, som henviser til den side, hvor den pågældende er indskrevet.
Stilling, navn, årlig pension, dato for bevilling, regiment, den årlige pension efter afkortning.

Protokol 3 dækker perioden 1791 -1803
De pågældende er enten indført under regimentet eller under deres efternavn med oplysninger om den årlige gage og tillæg, vartpenge eller pension. Resolutionsdato er angivet.
Indeholder kun oplysninger om officerer.