Den almindelige pensionskassedirektion, pensionsjournal for enker, Generalkommisriatskollegiet

Rigsarkivet
425
Den almindelige pensionskassedirektion
1816 - 1828
Pensionsjournal for enker, Generalkommissariatskollegiet
1816 - 1823
A - C m.m.
311-313

Indhold
Tre protokoller med navneregistre der henviser til numrene i pensionsjournalen.
Enkerne skal findes i pensionsjournal det år, hvor de har ansøgt om enkepension.

Arkivet går til og med 1828 og indeholder kun oplysninger om officerer og ligestillede f.eks. kammerjunkere.