1. udskrivningskreds, sørulle. Fortegnelse over befarne

KA-006
1. udskrivningskred
1864 -1912
Sørulle. Fortegnelse over de befarne.
1864 - 1912
1484 - 6479
S-78 - S-79
Indhold
Består af 2 slidte protokoller, hvor de pågældende er indskrevet under befarenhedsnummerrækkefølge, med oplysninger, hvornår han er overført (fra lægdsrullen til sørullen) med angivelse af sørullelægd, lægdsrulleår (Bogstav) og nr. samt om han er halvbefaren eller helbefaren, fornavn (men ikke efternavn), fra hvilken lægdsrullen han er blevet overført med angivelse af lægdets nr., bogstav for lægdsrulle år, og nr. i lægdsrullen.

F.eks.

Befarenhedsno. 3526 23/5 573, til sørullen i 1. lægd i lægdsrulleåret R under nr. 57, halvbefaren, Viggo, fra lægdsrullen 1 O nr. 57.