Fødsels- og Plejestiftelsen, alimentationsbidrag m.m.

Arkiv:
259
Fødsels- og Plejestiftelsen
1874-1880
Alimentationsbidrag m.m.
717
Indhold:
8 protokoller omfattende tiden fra 1870-80, med oplysning om hvor lang tid de er udsat, barnets navn, fødselsdato, og hvad de udbetales hvert kvartal.
Af en artikel fremgår det, at der udbetales til de plejeforældre, som modtager et barn, som stiftelsen har påtaget sig omsorgen for (alimentationsbørn),

• fra modtagelsen og til barnets fyldte 1 år , ugentlig 1 rdl. 24 skilling (2 kr. 50 øre),
- fra barnets 2 leveår ugentlig 72 skilling (1 kr. 50 øre)
- fra barnets 3- - 14 leveår ugentlig 48 skilling (1 kr.), at der desuden ydes 2 á 4 rdl. (4 á 8 kr) når barnet er fyldt 14 år i afhentelsespenge, at der, når barnet er fyldt 14 år gives 10 rdl. (20 kr) som hjælp til udstyr med klædere, og at der, dersom plejeforældrene har opfostret og opdraget barnets til direktionens tilfredshed, betales en præmie på 20 rdl. (40 kr.).

Af de alimentationspenge, som erlægges til stiftelsen, for at denne skal overtage omrsorgen for et på stiftelsens født uægte barn, fastsættes betalingen til 250 rdl. (500 kr.).

At direktioen bemyndiges til, når den anset det for at være i det pågældende barns interesser, og der ikke fra vedkommende forældres side er taget noget forbehold derimod, at opfordre plejeforældren til at adoptere barnet og herfor at tilbyde dem den kapitaliserede værdi af den plehjælp med præmie og udstyr, som måtte tilkomme dem for den tilbagestående tid af plejen, udbetalt engang for alle.