Fødsels- og Plejestiftelsen, journal over adopterede børn

Som regel vil det være indført i kirkebogen, at barnet er adopteret.
Adoptionssagen skal findes i Justitsministeriets arkiv, se særligt afsnit om adoption.

Arkivalier på Rigsarkivet
259
Fødsels- og plejestiftelsen
1877 – 1902
Journal over adopterede børn m.m.
713
Indhold:
Arkivet består af
- nogle lister over adopterede børn med angivelse af barnets navn, nr. i udsætterprotokollen, datoen for adoption.
- journal over adopterede børn fra 1874-1893 med oplysning om barnets og moderen fødenr., barnets navn, fødselsdag, nr. i udsætterprotokollen, hvornår udsat i pleje, plejeforældrenes navne, stilling og adresse, bevilingsdato for adoption, udbetalt beløb (ca. 350 kr.) i anledning af adoptionen, samt bemærkninger til adoptionen, f.eks. om beløbet skal udbetales,
- fortegnelse over udbetaltet adoptionssummer fra 1773-1785, børnene er med i ovennævnte journal.
- en en artikel fra 3/3 1908 om en kvinde, som har skudt i sædelighedspolitiets lokaler.Kvinden var født på fødselsstiftelsen, har aldrig kendt sine forældre, men blev adopteret af et ægtepar, der ikke selv havde nogen børn. Som ganske ung fik hun tjenestepigeplads i København. Hun var i sin første ungdom forlover med en kelner i et af de københavnske forstadsteatre, men der var ingen udsigt til ægteskab mellem dem.

Årsagen til, at hun skød sig, var at hun var blevet tilbageholdt og var bange for at blive anholdt. Hun havde tidligere afsonet 80-dages fængselsstraf for løsgængeri, dels for at have sin kæreste sig om natten og dels for at have forledt sin daværende værtinde til falsk forklaring, og det lange ophold i enecelle havde sat hende en alvorlig skræk i blodet.