Direktoratet for statshospitalerne

Fra 1921-1959 Kaldt Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler. Fra 1959 - 1976 Direktoratet for Statshospitalerne.
I 1976 overtog amterne ansvaret for statshospitalerne.

Fra-Til Arkivserier
1919-1976 Visdomsbog og aktivlister for legater
1922-1962 Kartotek over personale og patienter
1922-1962 Journalsager
1922-1928 Register til kopibog for bogholderiet
1922-1977 Kartotek over afgåede tjenestemænd
1922-1923 Koncepter
1922-1928 Kopibog for bogholderiet
1922-1977 Journal over udgået post
1922-1977 Udgåede skrivelser
1922-1977 Journaler over indgået post
1922-1977 Indgåede skrivelser
1925-1977 Kopibøger
1925-1977 Brevbøger
1925-1951 Forhandlingsprotokol med tjenestemandsorganisationer
1926-1973 Overlægemøder
1930 1977 Visdomsbog
1935 1951 Tilsyn med de amtskommunale sindsygehospitaler
1942 1961 Hovedbøger
1955-1966 Byggeudvalgsreferater
1961-1977 Hovedkort
1962-1977 Journalsager, Hovedgruppe I: Administration og forskning m.v.
1962-1977 Journalsager, Afgået personale
1962-1977 Journalkort
1962-1977 Journalsager, Patienter/Kvinder
1962-1976 Journalsager, Hovedgruppe II: Personaleforhold
1962-1977 Journalsager, Hovedgruppe III: Patientforhold
1962-1977 Journalsager, Hovedgruppe IV: Ejendomme
1962-1977 Byggesager, sager vedr. arealer, vedligehold m.v.
1962-1977 Kartotek over patienter og personale, afg./døde
1963-1963 Prøver på kasseret materiale
1969-1976 Statshospitalernes patientkartotek (edb). Dokumentation af systemet
1976-1976 Katotek over personale pr. 1/4-1976
1977-1977 Kartotek over patienter

Arkivalierne befinder sig på Rigsarkivet i København