Flakkebjerg Institut

Oprettet i 1836 af »Komitéen til at grundlægge en Indretning til moralsk fordærvede Personers, men især den opvoksende Ungdoms Forbedring«.

Forestodes i 1836-90 af C.C. Møller.

Selvejende institution, der havde bestyrelse fælles med Landerupgaard Skolehjem i Jylland.

Modtog særlig vanskelige elever, som blev uddannet i landbrug, gartneri, skomager-, skrædder- og smedefaget.

I 1921 var institutionens leder cand. theol. L. Beck. Der var plads til 80 drenge. Alder ved optagelsen var 15-17 år. Ved udskrivningen 18-19 år.

Institutionens arkiver befinder sig på Rigsarkivet i København

Institutionen blev nedlagt i 1975.