Skolehjemmet Landerupgaard

Skolehjemmet Landerupgaard ved Alminde Station i Jylland blev oprettet i 1867 som en filial af Flakkebjerg Institut, men med delvis selvstændigt regnskabsvæsen. Senere blev det en selvejende institution, der havde bestyrelse fælles med Flakkebjerg Institut (også kaldet Flakkebjerg Opdragelsesanstalt). Der var omkring 1920-1930 efter datidens forhold et betydeligt land- og havebrug tilknyttet stedet samt en forskole for smede. Endvidere en »forbundshave« paa 10 tdr. land, som var forpagtet af drengene. Overskuddet fra denne have tilfaldt drengenes forening »F.D.F.«

Forstander i 1921 var K.A. Boje-Rasmussen. Hjemmet havde plads til 80 drenge. Alder ved optagelsen var 10-14 år, ved udskrivningen 14-16 år.

Normalt skal oplysningerne om børnene findes i de Stamprotokoller, elevlister. fotografier af eleverne, eksamensprotokoller og andre arkiver vedrørende elever samt i institutionens korrespondance.

Det fremgår ikke af arkivoversigten fra Landsarkivet i Viborg, at disse elevarkiver findes i arkivet på Landsarkivet i Viborg kun forhandlingsprotokoller og kopibøger, men måske kan der findes oplysninger i Flakkebjerg Instituts arkiver, som er ret omfattende, på Landsarkivet i København.