Bombarder

Fra ty. fr. bombardier-
Person, der betjente kasteskyts; bombekaster; senere: artillerist, der indtog en stilling mellem underofficer og menig.