Søskendebarn

Fætre og kusiner.

Om personer, som står i et sådant slægtskabsforhold til hinanden, at den enes fader eller moder er broder eller søster til den andens fader eller moder.