Muldseddel

Muld-seddel.
Også kaldet jordeseddel, ligseddel og dødsattest.
Øvrighedens attest for, at et dødsfald er anmeldt, og at begravelsen kan foretages.