Karens Minde

Institutionen blev oprettet af professor, læge Johan Keller, som en institution for »åndssvage« i 1880. Da Keller flyttede til Jylland for at starte sin institution i Brejninge kom institutionen under den Sjællandske Åndssvageanstalt.

Der var ca. 150 børn på institutionen, som var mellem 2-18 år. Enkelte, som var fyldt 18 år, fik lov til at bo på institutionen.

Omkring 1921 blev det kaldt »Plejehjemmet paa Karens Minde«, og var liggende på Enghavevej, København V.

Leder var forstanderinde frk. Ch. Christiansen.

Institutionens arkiver befinder sig på Landsarkivet i København.