Det store natmands komplot

Er bl.a. omtalt i Tyge Kroghs bog »Det store natmandskomplot". Udkom i 2000 på Samlerens forlag.