Hæderstegnet for Slaget på Reden den 2. april 1801

"Hæderstegnet for Slaget på Reden den 2den april 1801" blev uddelt på årsdagen for slaget. Modtagerne var dels alle danske officerer, der fik medaljen i guld, dels "de Personer som have udmærket sig", som fik medaljen i sølv. Det fastansatte personnel fik medaljen med øsken således at den kunne bæres, mens månedsløjtnanterne og de frivillige fik medaljen i henholdsvis guld og sølv uden øsken. Alle modtagere af sølvmedaljen fik en livsvaring pension på 15 rigsdaler. Modtagerens grad og navn er indgraveret i randen, og der blev kun fremstillet det antal medaljer, som det var besluttet at uddele: 81 guldmedaljer med øsken, 30 guldmedaljer uden øsken, 106 sølvmedaljer med øsken og 21 sølvmedaljer uden øsken.

På forsiden ses en løve, der fra en skibsstavn forsvarer det danske våbenskjold med en stor kølle. "Skibet" er tydeligvis en antik græsk-romersk skibssnabel, der allerede i antikken blev anvendt som et sejrssymbol.
forside: Modet værger - den 2den april 1801 - P Gianelli F bagside: Kongen hædrer - Fædrelandet - skiönner

Medaljen blev indstiftet ved kgl. resolution af 31. juli 1801. Den blev graveret af Peter Gianelli efter tegning af professor N.A. Abildgaard