Bethlehem, børnehjem for drenge

Privat institution oprettet i 1883 på Bjelkes Alle, København. I 1917 oprettedes 2. afdeling i Brønshøj. I 1920 flyttede begge afdelinger til en nyerhvervet ejendom »Høje Sandbjerg« i Hørsholm i Søllerød sogn. Formanden for bestyrelsen var Justitsråd Carl Petersen. Lederen hed K. Jespersen. Der var plads til ca. 50 drenge, som blev optaget i 2-6 årsalderen. Drengene kunne bo dér til de blev konfirmeret. Der var tale om en privat institution, som drev sin virksomhed med statstilskud og frivillige gaver.

Arkivet befinder sig på Københavns Stadsarkiv på Københavns Rådhus og består af en pakke fra 1907 i anledning af 25 års jubilæet i 1908.

Formentlig kan der også findes oplysninger om institutionen i børneforsorgens arkiver på Rigsarkivet.