Danske som officerer i fremmed krigstjeneste 1815 - 1965

I Publikumsmagasinet på Rigsarkivet er der nu opstillet en meget stor og interessant personalhistorisk samling om »Danske som officerer i fremmed krigstjeneste 1815-1956« – kaldt »Schiøpffes Samling«.

Samlingen indeholder oplysninger om 3.396 navngivne personer – primært mænd, der i den pågældende periode har været i fremmed krigstjeneste. Herudover findes enkelte kvinder og en række personer fra modstandsbevægelsen i arkivet.

Samlingen består af de af Schiöpffes indsamlede informationer via korrespondance med ind- og udland samt udklip fra aviser og blade. En del af oplysningerne modtog Schiöpffes fra den enkelte officerer eller dennes familie, ofte indplaceret i et til formålet udarbejdet skema. I mange pakker er der fotografier af de enkelte personer. Dog er der ingen oplysninger om dem, der gjorde tysk krigstjeneste under anden verdenskrig, og kun meget lidt om dem, der gjorde det under første verdenskrig. En af pakkerne omhandler medaljer og specielt Viktoriakorset.

Om Christian Frederik Schiöpffe
Christian Frederik Schiöpffe var præstesøn fra Brandstrup på Lolland, født den 6. juli 1891. Schiöpffe tog præmiliæreksamen i 1907 fra Frederikssund Realskole. Tog derefter et kursus i sprog og metematik. Han blev indkaldt til hæren i 1910. I 1916 modtog han sin udnævnelse som løjtnant. Fra 1919 til 1945 opholdt han sig i Thaliland (det daværende Siam), hvor han var ansat som manager og planter for det britiske firma Bang Rara Rubber Co. Blev senere hoteldirektør i Bangkok. Da japanerne besatte Siam, fungerede han som formand for den danske koloni og deltog muligvis i modstandsarbejdet. Ved sin tilbagekomst til Danmark blev han ansat ved Hærens Arkiv. Han havde på dette tidspunkt allerede gennem en del tid arbejdet med sit aldrig udgivne eller færdige værk om danske i fremmed krigstjeneste.