Kgl. bevillinger og blanketregnskaber

Kgl. bevillinger før 1800 udfærdiges af Danske Kancelli og for visse typers vedkommende med kongens egenhændige underskrift, men fra 1800 blev Danske Kancelli og kongen aflastet, idet amtmændene fra 1800 havde en generel kongelig tilladelse til at udstede visse bevillinger i kongens navn ("ad mandatum regis«), dog kun på særlige blanketter. Amtmændene skulle efterfølgende gøre regnskab for brugen af blanketterne og for de penge, som bevillingens modtager skulle betale for bevillingen.

Hvert kvartal skulle amtmændene indsende sagsakterne til Danske Kancelli (1800-1848) - og efter 1848 og frem til 3. kvartal i 1966 til Justitsministeriet. Amtet måtte kun beholde konceptet (kladen) til bevillingen. Nogle amter har noteret disse bevillinger i særlige protokoller vedr. kongelige bevillinger. Som regel står der ikke meget. Selve ansøgningen, hvis den er bevaret, indsendtes sammen med blanketregnskaber.

Sagsakter før 1800
Sagsakterne (ansøgningerne m.m.) skal før 1800 findes i Danske Kancellis arkiver på Rigsarkivet. Da ansøgningerne blev indsendt via amtet/stiftsamtet, så vil der også kunne findes notat om indsendelse af ansøgning og modtagelse/afslag af kgl. bevilling i amtets/stiftsamtets arkiver men sjældent sagsakterne, som blev indsendt til Danske Kancelli. Ind i mellem kan man også være heldig at finde den kongelige bevilling i amtets/stiftsamtets arkiv; men som hovedregel blev den kongelige bevilling udleveret til de pågældende selv og er således ikke bevaret på arkiverne men måske i et privat arkiv for de pågældende.

Sagsakterne efter 1800
Sagsakterne for årene 1800-1848 skal søges i Danske Kancellis arkiv som bilag til "Blanketregnskaber" og fra 1849-1847 i Justitsministeriets arkiv som bilag til »Blanketregnskaber«.

I 1948-1966 blev sagsakterne af Justitsministeriet returneret til amterne efter revisionen af blanketregnskaberne. For 1948-1966 skal sagsakterne søges i amtets arkiver på landsarkiverne.

Herudover skal man være opmærksom på, at der to slags bevillingssager i Justitsministeriets arkiv, dels amternes indsendte blanketregnskabssager, dels ministeriets egne journalsager. Justitsministeriet udsteder også kgl. bevillinger i »konkurrence" med amterne, typisk i problemsager. Jeg tror ikke, at det i den nævnte sag er en problemsag.

PĂĄ www.daisy.sa.dk kan kasserne med bilag til blanketregnskaberne findes og bestilles ved at skrive:
Arkivskaber: Justitsministeriet
Arkivserie: Bilag til blanketregnskaber

Kasserne er fordelt pĂĄ amter og ĂĄrets kvartaller.