Spædbørnehjemmet Nathanael i Birkerød

Spædbørnehjemmet »Nathanael« i Birkerød blev oprettet af frk. M. Beck i 1906.
I 1918 blev det med Statens hjælp omdannet til en selvejende institution. I 1921 havde det plads til 20 børn, deraf højest 6 under 1 år.

Som regel blev børnene optaget som nyfødt og gennemsnitsalderen var udskrivningen var i 1921 = 3 år.

Om dette også gælder i 1930 ved jeg ikke.

Der er ikke afleveret arkiver til Landsarkivet i København, men formentlig kan der findes nogle oplysninger om institutionen på Rigsarkivet i arkivet for
»Overinspektionen for opdragelsesanstalterne«
Arkivnr. 1815.