Litsenbroder – Litzenbroder – Drager

En ved havn, færge, station ell. posthus ansat person, hvis bestilling det (bl. a.) er at bære bagage og gods fra og til befordringen.

Betegnelsen brugtes bl.a. om mænd, der gør tjeneste ved færgelejerne i Korsør, ved havnene i Svendborg, paa Ærø ofl. steder) medlem af litsenlavet. Senere ændres betegnelsen til »drager«.

I 1700-tallet om de Karle, der tiente som litzenbrødre i tilknytning til f.eks. Post- og Gæstgivergårdene udenfor København og som bar gods, pakker, kufferter m.m. til færgerne.