Justitssergent - justitsunderofficer

Justitssergent, en. forhen betegnelse for den underofficer ved et regiment ell. korps, der udøvede en vis politimyndighed, havde opsyn med arrestanterne, sørgede for deres forplejning osv. Blev også kaldt justitsunderofficer..