Udvandring, indirekte, udvandrerdatabase

Emigrantspørgsmål kan være svære at finde svar på, men kan jeg lette et lille bitte hjørne, skal det være om skibsnavnet *Indirekte*, for det er en fælde.

Ingen skibe hed *Indirekte*, men hvad det konkrete skib hed, kan besvares gennem diverse undersøgelser.

*Indirekte* skal læses i forbindelse med IDkoden, som her er I8687T0506

IDkoden begynder med det store bogstav *I*, der står for *Indirekte*, og som betyder, at båden IKKE sejlede direkte fra København til fx New York, men sejlede via fx Göteborg, Hull, Bremen etc. og enten to flere passeagerer med, eller alle skiftede båd til et andet og formentlig større fartøj.

Var der derimod tale om en *Direkte* både fra København til New York, begynder IDkoden med et stort *D*

De første fire tal i IDkoden, her 8687, skal læses som perioden 1886-1887.

Bogstavet *T* står for efternavnet, her Thuesen.

De sidste cifre i IDkoden er simpelthen et fortløbende nummer i Københvans Politis portokoller over emigranterne.

Udvandrerdatabasen er smækfuld af fejl, hørefejl, skrivefejl, misforståelser, ukendskab til landets småbyer etc. etc. etc. - og den viden er god at have, når man har med data derfra at gøre.