De offentlige lærde skoler

De lærde skoler (latinskolerne/gymnasierne) havde indtil skoleloven i 1903 syv klasser. Man startede i den lærde skole som ca. 12-årig og kunne så i første omgang slutte af med enten en realeksamen efter 4. klasse eller »4. klasses hovedeksamen«, der gav samme muligheder som en realeksamen foruden at give adgang til den lærde skoles 5. klasse, så man kunne fortsætte til en studentereksamen efter 7. klasse.

Der var en del samlæsning mellem realklasserne og den lærde skoles fire nederste klasser, men fagrækken var noget forskellig.

Der var ingen sammenhæng mellem grundskolen og den lærde skole, og man kunne ikke optages direkte fra grundskolen til den lærde skole.

I stedet måtte man med privatundervisning eller på privatskoler erhverve sig de kundskaber, der skulle til for at bestå den ganske krævende adgangsprøve til den lærde skole. Det var en eliteskole for de få.

Lov af 24. april 1903 om højere almueskoler skabte sammenhæng i skolesystemet med adgang fra grundskolens 5. klasse til den nye fire-årige mellemskole, og derfra videre til en nu et-årig realskole eller et tre-årig gymnasieskole.