Kongetienden

Ved reformationen i 1536 overgik bispetienden til kongen under navnet af Kongetienden, men gik senere over på andre og til dels private hænder.