Danske uniformer

Chr. V. Bruun's bøger »Danske Uniformer«, som blev udgivet i 1837-42 med tillæg 1845 og 1850 findes i originaludgave på Det Kongelige Bibliotek (ikke til hjemlån men til gennemsyn, og man kan også bestille billeder).

De uniformsbilleder, der er samlet i bøgerne stammer alle fra 1800-tallets midte og gengiver forskellige etaters påklædning og for Hærens og Flådens vedkommende tillige eksempler på bevæbning og oppakning. Bogen blev udarbejdet, fordi man i 1842 afskaffede det princip, at hvert regiment havde sin egen uniform.

Bøgerne er blevet genoptrykt (3 bind) af Forlaget ZAC i 1967; men af økonomiske grunde har man ikke kunne genudgive Chr. Bruuns tegninger med de smukke farver, man oprindelig håndkolorede stikkene med, men har ved fototeknink forsøgt at rede kobberstikkets detaljer.

I bind III er farverne på alle uniformsdele angivet sammen med forklaringen på visse detaljer.

Disse bøger kan bestilles via det lokale biblotek. Vær opmærksom på, at der er 3 bind.