Gedved Seminarium

Gjedved Seminarium oprettedes 1/10 1862 i tilknytning til Gjedved Folkehøjskole (1854-1881). Seminariet var friseminarium i.h.t. seminarieloven af 1857. Frem til 1951 var seminariet forstanderens private personlige ejendom, hvorefter det blev omdannet til en selvejende institution.

Fra 1962 blev seminariet ved lov nr. 135 af 17. maj 1961 overtaget af staten.
Seminariet uddannede lærere i perioden 1862-1984.

Eksamensprotokollerne for bl.a. Gjedved Seminarium kan bl.a. findes på Rigsarkivet i Kultusministeriets (kirke- og undervisningsministeriet) arkiver for 2. kontor og som bogudgivelser på Det Kongelige Bibliotek, da der var nedsat en central eksamenskommission.

I Kultusministeriets 2. kontor vil man også for perioden 1858 til ca. 1900 i nogle tilfælde kunne finde oplysningsskemaer for nyansatte lærere i forbindelse med de skoleindberetninger, som skulles indsendes til ministeriet. Oplysningerne er givet af lærerne selv og giver et godt indblik i lærernes forkundskaber, baggrund og tidligere ansættelsesforhold.

Herudover kan der måske findes oplysninger i provstearkiverne og i de lokale skolekommissioners arkiver samt i amtsskoledirektionens arkiv.

Gedved Seminariums arkiv er afleveret til Landsarkivet for Sjælland i København.