Hørkræmmer

En hørkræmmer solgte hør, hamp, blår, salt, sild, klipfisk, lertøj og lign.
Hørkræmmerne udgjorde i gamle dage et af de 5 handelslav i København.

Der findes lavsartikler fra 10. oktober 1722 på Københavns Stadsarkiv.

En forudsætning for handle med hørkram forudsatte, at man løste borgerskab.
Oplysninger om borgerskab kan findes i borgerskabsprotokollerne. For Københavns vedkommende på Københavns Stadsarkiv.

Lavet blev ligesom mange andre lav ophævet ved Næringsloven af 29. december 1857, § 43. Fra dette tidspunkt kunne man heller ikke længere løse borgerskab som hørkræmmer.

Bestemmelser om det ophævede lavs understøttelseskasse for svende blev truffet ved reskript af 30. april 1862.