Boopgørelser ved skifte 1841-1992

Boopgørelser for perioden 1841-1992 findes på Rigsarkivet under følgende arkivsignatur: Rigsarkivet: Reviderede regnskaber, rigsrevisionen: Arve- og retsafgifter.