Notartestamenter efter 1. juli 1932 – Centralregistret for testamenter

Vedr. notartestamenter, så vær opmærksom på følgende:

Tilgængelighed
Testamenter er almindeligt tilgængelige 50 år efter datoen for udstedelsen.

Centralregistret for testamenter/den centrale Personbog
I det landsomfattende centralregister for testamenter, er registreret testamenter der er oprettet efter 1. juli 1932 for en dansk notar, herunder testamenter oprettet for danske repræsentanter i udlandet.

Det er udelukkende register for Notar-testamenter, de er i besiddelse af. Der registreres på personnummer hvor og hvornår testamentet er oprettet.

Centralsregistret for testamenter er pr. 1. januar 2003 overført fra Københavns Byret til den centrale personbog ved Retten i Århus. Indhentelse af oplysninger om testamenter fra den centrale personbog sker gennem den skifteret hvor afdødes bo behandles.

Bobestyrere, privatskiftende arvinger (herunder afdødes legale arvinger i de tilfælde, hvor disses arveret udelukkes eller begrænses ved et testamente) og afdødes efterlevende ægtefælle kan via den nævnte skifteret indhente oplysninger fra registreret om, hvorvidt afdøde har oprettet notartestamente efter den 1. juli 1932.

Ifølge Rigsarkivet indeholder Centralregistret ikke oplysninger om testamentets indhold, blot ved hvilken notar, det er oprettet og hvornår.

Der er ingen aktuelle overvejelser om at aflevere til Rigsarkivet.

Adresse
Centralregistret for Testamenter
Skifteretten i Aarhus,
Kannikegade 16,
8000 Aarhus C.
Telefon: +45 86 12 20 77,
Fax: +45 86 12 91 00.