Undsigelse

Af det tyske ord »Aussage«. I Sønderjylland kunne en mand, der sad i uskiftet bo, ved undsigelse (Aussage) fastsætte den arvepart af moderens arvelod, som skulle udredes ved børnenes myndighedsalder.

Undsigelse skete uden indblanding fra skiftereten, men i samråd med to af de umyndige børns slægtninge på moderens side.