Matrikelsystemet

En matrikelbetegnelse bestĂĄr af et nummer og en ejerlavsbetegnelse.

Ejerlavbetegnelsen stammer fra jordfællesskabet tid og bygger på en underopdeling af sognene i forskellige ejerlav: hovedgården, bøndergods, landsbyen m.v. med tilhørende navne.

Oprindeligt blev alle jorder, der skulle beskattes, nummeret med et stamnummer bestående af et tal, således at hovedgårdens jord typisk fik matr.nr. 1 og bøndergårdene 2, 3, 4 osv.

Et eksempel på ejerlavsbetegnelsen kan være »Kronborg Teglværk, Helsingør jorder«.

Et eksempel på en fuldstændig matrikelbetegnelse kan således være: »Matr.nr. 7b, Kronborg teglværk, Helsingør jorder«,

Af matr.nr. 7 b. kan man udlede, at matriklen er den første udstykning fra matr.nr. 7 (stamnummeret), Kronborg teglværk, Helsingør jorder, som efter udstykningen har fået ændret sit matr.nr. fra 7 til 7 a (se eksempel nedenfor).

De oprindelige arealer er imidlertid for de flestes vedkommende blevet opdelt (udstykket) mange gange siden den første registrering, hvorfor de fleste matrikelnumre i dag består af stamnummeret og et litra (bogstav), f.eks. matr.nr. 3 b. Dette skyldes, at restejendommen ved en udstykning beholder det oprindelige matr. nr. (ved første udstykning med tilføjelse af et litra = bogstav), mens det fraskilte areal tildeles det oprindelige matr. nr. plus det første ubenyttede litra i forhold til det pågældende stamnummer.

Såfremt der foreligger en situation, hvor der er udstykket så mange parceller, at der ikke er tilstrækkeligt med bogstaver i alfabetet, anvendes dobelt-litra, f.eks. matr. nr. 3 ab.

Eksempel
1. En ejendom har oprindeligt fĂĄet tildelt matrikelnummer 3.

2. Der udstykkes senere to parceller, der fĂĄr tildelt matr.nr.: 3 b og 3 c. Den resterende ejendom pĂĄ matr.nr. 3 fĂĄr nu matr.nr. 3 a.

3. Hvis der derefter udstykkes yderligere en parcel af matr.nr. 3 a, så beholder restparcellen matr.nr. 3a, mens det frastykkede areal tildeles matr.nr. 3 d., idet »d« er det først ubenyttede litra (bogstav) i forhold til stamnummeret »3 a«

Flere matr.nr.
En ejendom kan godt bestå af flere matr.nr., som ikke behøver at grænse op til hinanden i marken.

Bygninger pĂĄ fremmed grund og ejerlejligheder
Matriklen omhandler kun jordarealer – bygninger på fremmed grund tildeles derfor ikke matrikelnummer. Ejerlejligheder får tildelt et lejlighedsnummer udover det matr.nr. som ejendommen har – f.eks. matr.nr. 1 bu, ejerlejlighed nr. 17.