Copist – Kopist

En kopist (copist) var titlen på en underordnet tjenestemand som i reglen ikke havde en kgl. udnævnelse og med funktioner svarende til en kontorassistent, hvorfor de også nogle steder benævnes som assistenter eller kancellister (hvis de var ansat i kanceliet).