Ludvig Holbergs legat

Oprettet ved codicil den 28. december 1753 af Ludvig Holberg (1684-1754) til en fornem og skikkelig jomfrus udstyr, når hun træder i ægtestand.

Legatet forvaltes af Københavns Universitets konsistorium.

Protokollerne for Holbergs legat brændte i 1807 som følge af bombardementet.

PÃ¥ Rigsarkivet findes bevaret korrespondance og legatprotokol (1761-1900).
Kan bestilles ved at oplyse følgende:
Arkivskaber: Københavns Universitets Stipendier.
Arkivnummer: 265
Titel: Holbergs legat.
Nummer: 2502-36 og 2502-37.
Magasinopstilling: 11+Rig+5+12+06+03.