Militære fondsregnskaber: søindrulleringsfondet, landmilitisfondet

Ligeom de civile regeringskollegier havde Sø- og Landetaten oprettet fonds, hvoraf gager og pensioner kunne udbetales eller suppleres.

Ligesom de tilsvarende civile fonds stammede derees indtægter fra mulkter og gebyrer; i dette tilfælde for udeblivelse fra session og for bevillinger eller fripas.

Enkelte militære sager uden tilknytning til fondsregnskaberne er fejlagtigt indordnet i denne gruppe.

Arkiverne befinder sig på RIGSARKIVET.

Søindrulleringesfondet 1842-52
Arkivet indeholder:
• Gebyrer for bevilling af styrmands- og sætterskipperpatenter 1842-1852.
• Mulkter for udeblivelse fra søsession 1844-1851.
• Lister over søværnspligtige med tilladelse til at sejle med fremmede skibe 1842-1848.
• Bilag 1847-1850.
• Sager vedrørende regnskabsrevision 1844-1851.

Landmilitsfondet 1790-1850
Arkivet indeholder:
• Regnskaber m. bilag 1790-1850.
• Mulkter for udeblivelse fra session mm 1851-1855.
• Tabeller med oversigter over sessionen m.m. 1851-1855.
• Sager vedr. landeværnets inddeling i Danmark 1806-1808 (heri også en journal over indkomne breve vedr. landmilitsen og søindrulleringen 1795-1825).

Kystmilitsen 1808-1815
Arkivet indeholder:
• Regnskaber m. bilag 1808-1815.

Kystmilitsfondet 1833/27-1871
Arkivet indeholder:
• Regnskaber for Hjørring amt.