Enkekasser

ENKEKASSER
Enkekasse er en institution, der skal sikre deltagernes enker en bestemt sum ved mandens d√łd eller en √•rlig ydelse, s√• l√¶nge de er enker. I Danmark oprettedes de s√•vel ved statens som ved privat initiativ.

ENKEKASSE FOR LANDMILITÆRETATEN
1707 oprettedes den f√łrste enkekasse for landmilit√¶retaten under statens garanti for kassens forpligtelser, og 1740 udvidedes denne til at give adgang for alle st√¶nder.

Arkivalier: Arkiverne befinder sig på Rigsarkivet.

DEN ALMINDELIGE ENKEKASSE
19. juli 1775 oprettedes ¬Ľden almindelige enkekasse¬ę, i hvilken det 1788 blev p√•lagt embedsm√¶ndene som pligt at g√łre indskud. Samtidig med den almindelige enkekasses oprettelse oph√łrte den tidligere enkekasse at optage nye medlemmer.

Den almindelige enkekasse modtog ikke nye indskud efter 31. august 1845, da Livrente- og Fors√łrgelsesanstalten af 1842 tr√•dte i dens sted. Den sidste enke der modtog udbetaling fra kassen, d√łde i 1921. Begge de forn√¶vnte enkekasser har bragt statskassen store tab.

Arkivalier: Arkiverne befinder sig på Rigsarkivet.

ENKEKASSE FOR ENKER EFTER PROFESSORER VED K√ėBENHAVNS UNIVERSITET
En enkekasse for enker efter professorer ved K√łbenhavns Universitet oprettedes 1767 ved en frivillig overenskomst mellem de dav√¶rende professores consistoriales, og fundatsen for samme opn√•ede 5. juni samme √•r kongelig stadf√¶stelse.
Arkivalier: Arkiverne befinder sig på Rigsarkivet.

GEJSTLIGE ENKEKASSER
De gejstlige enkekasser har haft stor betydning for pr√¶stestanden. Ved fundats 13. januar 1736 oprettedes en gejstlig og verdslig enkekasse for N√łrrejylland, der imidlertid atter h√¶vedes ved lov 11. marts 1851, og den ene halvdel af dens overskydende midler fordeltes mellem de for hvert af N√łrrejyllands fire stifter oprettede gejstlige enkekasser, s√•ledes at det hver kasse tilfaldende bel√łb blev bevaret som en s√¶rskilt kapital, hvis rente √•rlig af stiftets landemode uddeltes som pensionstill√¶g til de mest v√¶rdige og tr√¶ngende enker efter gejstlige i stiftet. Inden for de enkelte stifter ‚Äď ogs√• p√• √ėerne ‚Äď bestod der dern√¶st enkekasser, hvis indt√¶gter bestod af de indskud, til hvilke stiftets pr√¶ster var forpligtede, og de milde gaver, der tillagdes dem, samt visse b√łder, der administrativt kunne p√•l√¶gges pr√¶sterne. Hver enkekasse havde sin kongeligt konfirmerede fundats med tildels afvigende regler om forpligtelsen til at indtr√¶de i samme, indskuddenes st√łrrelse, kassernes styrelsesm√•de m.v.

Af overskuddet af Lolland-Falsters Stifts enkekasse kunne der gives underst√łttelser til fattige, faderl√łse pr√¶sted√łtre.

I √Örhus Stift kunne der ligeledes af enkekassen ydes underst√łttelser til fattige, for√¶ldrel√łse pr√¶steb√łrn i stiftet.

Foruden enkekasse bestod der i de enkelte stifter hjælpeenkekasser, hvis formål var så vidt muligt at erstatte enkerne det tab de måtte lide ved at der, når der på et kald fandes flere end én enke, i henhold til Danske Lov 2-13-10 dog kun skulle svares enkelt enkepension, som blev at dele imellem dem efter deres vilkår.

Denne bestemmelse blev ikke oph√¶vet ved loven om Folkekirkens pr√¶sters l√łnningsforhold af 14. marts 1913.

De gejstlige enkekasser og hjælpeenkekasser var offentlige stiftelser, hvis midler frugtbargjordes som andre offentlige midler.

Arkivalier: Arkiverne befinder sig p√• det landsarkiv, hvorunder stiftet h√łrer.

ANDRE ENKEKASSER
Foruden de fornævnte fandtes der en stor mængde enkekasser for korporationer og foreninger og andet, hvis forhold var afhængige af de for hver især gældende love og vedtægter.