Uskiftet bo og nyt ægteskab

Der er ikke noget i vejen for, at en enke eller enkemand kan sidde i uskiftet bo med evt. livsarvinger, men i det øjeblik vedkommende ønsker at gifte sig skal der skiftes med evt. børn.

Årsagen til denne regel er, at der foreligger risiko for, at den nye ægtefælle ikke i tilstrækkelig grad vil værne om stedbarnets retmæssige arv.

Derfor skal der skiftes med barnet inden indgåelse af ægteskab. Bestemmelsen fremgår i dag af arvelovens § 17, stk. 2.

Som regel vil en evt. arv blive placeret i Overformynderiet, og det pågældende barn vil få blive beskikket en værge.