Politiefterretninger - Danske Politiefterretninger

Siden 1867 har Københavns Politi udgivet »Danske Politiefterretninger«, som indeholder efterlysninger af personer, oplysninger om anholdelser, løsladelser, forespørgsler om straffeattester, efterlysning af koster, udviste personer m.m. Blandt de efterlyste findes også efterlysninger af personer, som ikke er mødt op til militærtjenste eller ikke har betalt alimentationsbidrag.

Bladet blev udgivet 3 gange ugentlig og blev udsendt til alle landets politimyndigheder.

Bladene er samlet i bøger og dækker perioden 1867-1990 og kan bl.a. findes på
• Rigsarkivet (særlig bestilling skal udfyldes),
• Det Kongelige Bibliotek (særlig bestilling skal udfyldes) samt
• Københavns Stadsarkiv (står fremme i publikumsreolerne).
Der findes navneregistre til bøgerne og forklaringer på de forkortelser, som er anvendt.

Da bladene indeholder stærkt personfølsomme oplysninger, skal der søges om dispensation for de årgange, som er yngre end 75 år.