Kalundborg Amtssygehus - Kalundborg Sygehus

Iflg. Daisy pr. 20. juni 2007 har Landsarkivet i København følgende arkivalier fra Kalundborg Amtssygehus:

Arkivskaber: Kalundborg Amtssygehus
Arkiv-nr: HE-701

Indhold
Dækker perioden/Titel:
1918 - 1918: Ansøgninger.
1873 - 1917: Inventarieprotokol.
1874 - 1892: Kassebog.
1892 - 1923: Kautioner.
1873 - 1917: Kopibog (udgående skrivelser).
1859 - 1924: Korrespondancesager.
1863 - 1869: Kvartals- og årsregnskab.
1875 - 1923: Regnskabsbilag
1892 - 1921: Stambog
1868 - 1902: Stamprotokol
1865 - 1884: Ã…rsregnskab

Stambøgerne og stamprotokollerne indeholder oplysninger om de indlagte patienter.