Københavns Amts Nordre og Søndre Birk samt Frederiksberg Birk

KØBENHAVNS AMTS NORDRE BIRK
Københavns Amts Nordre birk blev oprettet ved reskript af 25.8.1819 og omfattede følgende sogne: Brønshøj, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe, Herlev, Søllerød, Kirke VÌrløse, Müløv, Smørum og Ledøje.

Ved Lov nr. 67 af 15/4-1887 (bkg. af 11.4.1888) overflyttedes sognene Ledøje, Smørum, Ballerup, Müløv og VÌrløse pr. 1.6.1888 til Københavns Amts Søndre Birk.

KØBENHAVNS AMTS SØNDRE BIRK
Oprettet ved reskript af 25.8.1819 af følgende sogne: Frederiksberg, Hvidovre (med Kongens Enghave), Rødovre (Med Islemark), Brøndbyøster, Brøndbyvester, Glostrup (med Avedøre), Herstedøster, Herstedvester, VallensbÌk, Ishøj, Thorslunde, Høje Tüstrup og Sengeløse med Katrineberg Hovmark.

Ved Lov nr. 67 af 15/4-1887 (bkg. af 11.4.1888) udskiltes Frederiksberg Sogn pr. 1.6.1888 som en sÌrlig jurisdiktion under navn af Frederiksberg Birk og samtidig overflyttedes til Søndre Birk sognene Ledøje, Smørum, Ballerup, Müløv og VÌrløse fra Københavns Amts Nordre Birk.

Arkiverne befinder sig pü Landsarkivet i København.