Lægdsruller og tilgængelighed

For lægdsruller gælder der i praksis en tilgængelighedsfrist på ca. 90 år som skyldes, at lægdsruller udover de militære oplysninger også kan indeholde andre personfølsomme oplysninger bl.a. om straffeforhold.

Da lægsdsrullerne føres over flere år (ca. 11 år i gennemsnit), så har landsarkiverne bestemt, at der skal være gået 90 år (fra pågældendes første indførsel i lægdsrullen) før der bliver almindelig adgang til lægdsrullen.

Der er dog gode muligheder for at søge om dispensation, hvis den pågældende er død.