Fynske Nationele Rytteregiment (1681-)

Oprettelse og navne
Oprettet 1681.
1763: Fyenske Geworbne Dragonregiment.
1772: Fyenske Regiment Ryttere.
1785: Fyenske Regiment Dragoner.
1796: Fyenske Regiment Lette Dragoner.
1842: 6. Dragonregiment.
1865: 3. Dragonregiment.
1932: Jyske Dragonregiment.

Garnisonering