Livregimentet til Hest (1701)

Oprettelse og navn
Oprettet 1701.
1763: Livregiment Kyrasserer.
1772: Danske Livregiment Ryttere.
1785: Livregiment Ryttere.
1816: Livregiment Kyrasserer.
1842: 1. Dragonregiment.
1848: Ophævet.
1854: 1. Dragonregiment.


Garnisonering
1774-1803: Diverse byer.

Ophævet
Ophævet i 1856.