Laalandske Infanteriregiment (1735-1753)

Oprettet
Oprettet i 1735.

Navne
1753: Prins Frederiks Infanteriregiment.
1839: Kongens Regiment.
1842: 6. linie Infanteribataljon.
1863: 6. Infanteriregiment.
1865: 6. Infanteribataljon.
1867: 6. Bataljon.

Garnisonering
?

Ophævet
Ophævet i 1951.