Sjællandske Geworbne Regiment (1679-1768)

Oprettet
Oprettet i 1679.

Navne
1768: Kronprinsens Regiment.
1808: Kongens Regiment.
1839: Kronens Regiment til fods.
1842: 5. Linie Infanteribataljon.
1860: 5. Infanteribataljon.
1863: 5. Infanteriregiment.
1865: 4. Infanteribataljon.
1867: 5. Bataljon.

Garnisonering
?

Ophævet
Ophævet i 1951.